Privacyverklaring Direct Operations

Direct Operations bv (Victor Rauterstraat 31, 1070 Brussel, KBO 0695.926.203) is een specialist in de aankoop en productiebegeleiding van drukwerk, mailings en gadgets.
Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

• Onze activiteiten
• Verwerkingen van persoonsgegevens
• Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
• Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
• Welke rechten heeft u?
• Onze contactgegevens
• Aanpassingen aan ons privacybeleid

Onze activiteiten
Direct Operations (hierna ‘DO’) is een leverancier gespecialiseerd in de aankoop en productiebegeleiding van drukwerk, mailings en gadgets. DO werkt voor de productie van (gepersonaliseerd) drukwerk en het klaarmaken van mailings samen met drukkerijen en mailingbedrijven in binnen- en buitenland. Tevens zorgt DO voor de aan- en verkoop van gadgets (met of zonder personalisatie) die in de mailings of in allerlei promomateriaal kan verwerkt worden.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Als leverancier verwerken wij persoonsgegevens voor de productie van gepersonaliseerde mailings namens onze klanten.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor rekening van de klant en gebaseerd op instructies in het kader van de productie van mailings en ander promotiemateriaal.
De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van diensten zijn:
- Aanspreektitel, voornaam & achternaam
- Adresgegevens
- Indien van toepassing: naam van het bedrijf of de organisatie die de persoon vertegenwoordigt
- Taal en geslacht
- Specifieke gegevens voor organisaties actief in fondsenwerving, nl. giftgegevens (datum en bedrag van een eerdere donatie) en rijksregisternummer (dit nummer wordt alleen verwerkt om het te kunnen drukken op fiscale attesten)

Wij kunnen tevens bijkomende persoonsgegevens verwerken, indien noodzakelijk voor de personalisatie van het drukwerk. Wij verwerken geen gevoelige gegevens.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens die wij verwerken met het oog op de productie van een campagne worden enkel gebruikt voor de uitvoering van onze opdrachten.
De persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en gebruiken ze alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij bewaren persoonsgegevens op beveiligde servers en in cloud-omgevingen in Europa. Indien wij opdrachten uitbesteden aan andere leveranciers, eisen wij een vergelijkbaar beveiligingsniveau dat vastgelegd wordt in een contract en waarvoor wij voldoende garanties krijgen met betrekking tot passende technische en organisatorische maatregelen, zodat elke verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
Wij werken met leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van de mailings die geproduceerd worden door Innovairre Communications LLC, met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Voor de productie van sommige campagnes doet Innovairre beroep op een vaste onderaannemer die in China is gevestigd.
Met Innovairre Communications zijn standaardcontractbepalingen (SCC) overeengekomen (versie van 4 juni 2021) in lijn met de vereisten van de Europese Commissie. Een kopie van deze Standard Contractual Clauses kan worden bekomen door ons te contacteren via onze contactgegevens.

Welke rechten heeft u?
Wij verwerken geen persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke, maar louter op instructies van onze klanten. De persoonsgegevens die wij via onze klanten verwerken, worden na afronding van de opdracht verwijderd. Indien u wenst uw rechten uit te oefenen onder de AVG wetgeving - zoals het recht van bezwaar of verzet tegen verdere verwerking, uw recht op wijziging of vergetelheid - dan kunnen wij u - na contact met ons te hebben opgenomen - doorverwijzen naar onze klanten.
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Onze contactgegevens
Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag heeft, kan u ons bereiken via e-mail (info@directoperations.be) of via dit contactformulier.
Telefonisch kunt u ons contacteren op het nummer 02 302 40 90. Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.
Onze functionaris voor gegevensbescherming ("Data Protection Officer") kan worden gecontacteerd op het volgende postadres; 'Ter attentie van de DPO, Victor Rauterstraat 31, 1070 Brussel' of per e-mail via dpo@directoperations.be.

Indien u ons contacteert, zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om uw aan uw verzoek of vraag te voldoen.

Aanpassingen aan ons privacybeleid
Dit document werd voor het laatst aangepast op 14/07/2022.
We hebben getracht om deze privacyverklaring zo duidelijk en volledig mogelijk op te stellen. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze wijzigingen terugvinden in ons privacybeleid op deze pagina.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan u ons telefonisch, via e-mail of per post contacteren (zie “Onze contactgegevens”)